Договор за дистрибуция

Договор за дистрибуция

  • С договор за дистрибуция дистрибуторът има изключителното право да реализира закупените от търговеца стоки на уговорената територия.
  • При договор за дистрибуция дистрибуторът няма право да продава сам или чрез трети лица стоките, предмет на този договор, извън територията по предходната алинея.
  • При договор за дистрибуция дистрибуторът няма право да продава сам или чрез трети лица стоки, конкурентни на стоките на търговеца.
  • При договор за дистрибуция дистрибуторът се задължава да полага усилия за разширяване пазара на стоките.

Образец на договор за дистрибуция

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за дистрибуция, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за дистрибуция

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото