Договор за замяна (бартер) на стоки

Договор за замяна на стоки

С договор за замяна (бартер) на стоки страните се задължават при условията на замяна (бартер) взаимно да си доставят и прехвърлят собствеността върху посочената в този договор стока.

При договор за замяна (бартер) на стоки всяка от страните се задължава за своя сметка и на свой риск да достави стоката до уговореното място на доставяне.

При договор за замяна (бартер) на стоки доставящият стоката уведомява другата страна за деня и предполагаемия час на доставянето поне три дни предварително.

При договор за замяна (бартер) на стоки получаващият стоката е длъжен да осигури свои представители за получаване на стоката.

При  договор за замяна (бартер) на стоки предаването на стоката се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

При  договор за замяна (бартер) на стоки разноските по разтоварването и приемането на стоката са за сметка на получателя.

Образец на договор за бартер на стоки

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за замяна (бартер) на стоки, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за замяна на стоки

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото