Договор за покупко-продажба на МПС

Договор за покупко-продажба на МПС

 • С договор за покупко-продажба на МПС Продавачът прехвърля на купувача собственото си МПС  в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, заедно с всички принадлежности, числящи се към него за договорената сумата.
 • С договор за покупко-продажба на МПС продавачът заявява, че е получил напълно в брой  или по банков път продажната сума от купувача при сключване на настоящия договор.
 • В договора за покупко-продажба на МПС изрично се упоменава  дали МПС-то е в движение.
 • В договора за покупко-продажба на МПС се уговаря  за сметка на кого остават разноските по прехвърлянето.
 • За сключването на договора за покупко-продажба на МПС се представят следните документи:
  – свидетелство за регистрация на МПС,
  – квитанция за платен данък върху превозните средства  (за календарната година),
  – Декларация по чл. 264 от ДОПК;
  – вносни бележки за платен местен данък;
  – удостоверение за застрахователна стойност.

Образец на договор за покупко-продажба на МПС

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за покупко-продажба на МПС, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за покупко-продажба на МПС

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото