Договор за строителство

Договор за строителство

  • С договора за строителство строителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, предвидени в одобрен инвестиционен проект.
  • С договор за строителство възложителят се задължава да създаде на Строителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.
  • При договора за строителство осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на Строителя.
  • При договора за строителство възложителят може да достави част от необходимите материали, като предварително уведоми за това строителя.
  • С договора за строителство строителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в инвестиционния проект и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

Образец на договор за строителство

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за строителство, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за строителство

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото