Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е неправителствена организация в обществена полза с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ.

Контакти

инж. Цветелина Панбукчиян

/Управител на СНЦ „БНАПП”/

тел. 0877 03 06 87 – офис Варна

гр. Варна, ул. Георги Живков № 22

/партер – вътрешен двор/

email: sdrujenie.neptun@gmail.com

website: http://juridicalhelp-bg.com