Нашата мисия

Основен приоритет в работата на асоциацията е предоставянето на информация на потребителите.
Той е важен, защото подпомага потребителите да се ориентират най-добре на пазара и в голяма степен предотвратява възникването на проблеми.
Винаги е по-добре да се работи превантивно за избягване на нежеланите явления, отколкото да се полагат усилия в последствие за поправянето им.
В досегашната си дейност асоциацията има издадени множество информационни материали в полза на потребителите.

Съдействие при нарушени потребителски права и интереси е другия основен приоритет в работата на асоциацията. Чрез изградените приемни в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико търново, Ловеч, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Кюстендил, Ботевград потребителите имат възможност да получават безплатни съвети и консултации по въпроси касаещи потребителската защита или техните потребителски интереси.
Това става чрез предоставянето на телефонни или устни консултации, а за своите членове предлагаме и писмени или юридически консултации от специализирани адвокати.
Мрежата от приемни в страната ежемесечно се увеличава, което ще даде възможност на потребители от повече населени места, да се възползват от услугите на асоциацията.

Крайна мярка при защитата на потребителските права е завеждането на съдебни дела.

След влизането в сила на новия Закон за защита на потребителите на 10 юни 2006 г. сдружението може да защитава и групови потребителски интереси като завежда дела от името на групи потребители, които потърсят съдействие от асоциацията.
Тази нова юридическа възможност успешно се прилага в страните от Европейския съюз и ще способства за по-висока степен на удовлетворяване на потребителските интереси и в България.

Към началото