Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е неправителствена организация в обществена полза с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ.

Нормативна уредба

Тук може да откриете всеобхватна информация за съществуващата нормативна уредба