Полезна информация

СНЦ „БНАПП“ поддържа ефективна комуникация с държавни институции – Народно събрание, Министерски съвет, Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и др.;
мрежовите оператори – Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО), дружествата ЧЕЗ, ЕнергоПро и ЕВН;
браншовите асоциации – Българска търговско промишлена палата (БТПП), Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ), АУЕ, Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Съюз на производителите на екологична енергия – BG (СПЕЕ-БГ), Национален съюз на независимите енергопроизводители „ЕКОЕНЕРГИЯ“ (НСНЕ Екоенергия) и др.;
екологичните сдружения – Коалиция за климата – България, WWF-България
асоциации и конфедерации – Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA) и част от Конфедерацията на асоциациите за екологична енергия, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

както и други местни и чуждестранни компании с дейност в енергетиката.

Единен портал за електронни административни услуги/Комисии/: https://egov.bg/wps/portal/egov/institutions/commissions

Сайт на КЕВР: http://www.dker.bg/

Връзки към държавни институции, енергийни дружества, регулаторни структури, финансови институции и др. подобно на показаните на сайта на КЕВР: http://www.dker.bg/bg/vrazki.html

Много полезни връзки и информация има и на сайта на Труд и Право: http://trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/1099-polezni-vrazki-institutzii

Всички закони – lex.bg

 

Към началото