Ние защитаваме Вашите права

Българска Национална Асоциация за Правна Помощ

НАШАТА ЦЕЛ

Предоставяне на безплатни консултации и правна помощ

НАШАТА МИСИЯ

Съдействие при нарушени потребителски права и интереси

НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Към настоящият момент БНАПП има 18 314 членове

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Редица неправителствени организации и сдружения за защита на гражданите

информация за БНАПП

За Сдружението

Към настоящият момент БНАПП има 18 314 членове.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е регистрирано през 2016 г. като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Нептун“ – неправителствена организация в обществена полза, с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ, за да отговори на нарастващите обществени потребности на гражданите в морската столица на България от предоставяне на безплатна информация и осигуряване на ефективна защита на правата и интересите им.

Сдружението е вписано с Решение № 1 от 22.07.2016 г. по ф.д. 521/2016г. на Софиски градски съд и е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието на Република България.

Свържете се с нас:              0877 03 06 87

sdrujenie.neptun@gmail.com

За улеснение на всички на които им предстои подписването на граждански или търговски договори, Ви предоставяме типови договори и образци на договори, които можете да ползавате при осъществяване на своята дейност.
Всички бланки на договори са съобразени с действащото към момента българско законодателство и гарантират максимална защита при изпъленнието на задълженията на страните. Предоставените в настоящия линк образци на граждански и търговски договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

0

Членове

0

Разрешени случаи

0

Заведени дела

0

Различни държави

Присъеди ни се към нас

Стани член

Чл. 8. (1) Членството в Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” може да бъде всяко лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява устава.

Към началото