Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник

Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник

  • С Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник кредиторът приема поемателя като длъжник за уреждане на определени задължения.
  • Кредиторът освобождава стария длъжник от задължението му по горепосочения договор.
  • С Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник кредиторът се задължава да извърши необходимите действия за заличаване на ипотеката, обезпечаваща задължението на стария длъжник, съгласно предвидения в чл. 179 от ЗЗД ред.
  • С Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник кредиторът се задължава да съобщи на стария длъжник за настоящия договор.
  • С Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник  поемателят е длъжен: да изпълни задължението по начин, указан в договора между кредитора и стария длъжник;  ако има възражения от трети лица против задължението, да уведоми незабавно кредитора.

Образец на договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за заместване в дълг между кредитора и новия длъжник

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото