Договор за консигнация

Договор за консигнация

  • С договора за консигнация  консигнаторът e длъжен да продава стоката при максимално благоприятни за консигнанта условия.
  • С договора за консигнация   консигнаторът е длъжен да приеме стоката и да я съхранява, като вземе всички необходими мерки за предпазването й от липси и повреди.
  • С договора за консигнация   консигнаторът се задължава всеки месец да се отчита пред консигнанта за извършените продажби и да му предава натрупаните от продажбите суми. Отчитането трябва да се извърши до уговореното число на месеца, следващ месеца, в който са извършени продажбите.
  • При договора за консигнация  при изтичане срока на действие на договора или при прекратяването му консигнантът е длъжен да приеме обратно непродадената стока.
  • При договора за консигнация консигнаторът има правото на възнаграждение (комисиона) в размер на уговорените % от стойността на продадената стока.

Образец на договор за консигнация

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за консигнация, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за кконсигнация

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото