Договор за продажба на вземане (цесия)

Договор за продажба на вземане (цесия)

 • С договора за продажба на вземане (цесия) цедентът прехвърля на цесионера своето вземане.
 • С договора за продажба на вземане (цесия) цесионерът се задължава да заплати за вземането определена цена.
 • С договора за продажба на вземане (цесия) цедентът е длъжен:
  – да прехвърли вземането си на цесионера;
  – да сключи договор за влог на заложената вещ със цесионера и длъжника;
  – да предаде на ЦЕСИОНЕРА задържаната вещ съгласно правото на задържане;
  – да извърши действия по отбелязване на договора за цесия към вписването, с което ипотеката, обезпечаваща вземането, е учредена;
  – да съобщи на цесионера за претенциите на трети лица към вземането, когато има такива.
 • С договора за продажба на вземане (цесия) цедентът се задължава да съобщи на длъжника за прехвърлянето на вземането.

Образец на договор за продажба на вземане (цесия)

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за за продажба на вземане (цесия), който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за продажба на вземане

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото