Договор за съхранение на стока

Договор за съхранение на стока

  • С договора за съхранение на стока влогоприемателят се задължава да съхранява стоката за определен срок, считано от деня, в който е приел стоката.
  • При договора за съхранение на стока влогодателят предава на влогоприемателя стоката за съхранение в договорения срок , считано от датата на подписване на договора.Стока стоката се предава за съхранение в склада на влогоприемателя.
  • При договора за съхранение на стока разноските по транспортирането на стоката до мястото на съхранението й съгласно предходната алинея и разноските по разтоварването и предаването й на влогоприемателя са за сметка на влогодателя.
  • При договора за съхранение на стока влогоприемателят има право на възнаграждение, което се определя с договора.
  • При договора за съхранение на стока влогоприемателят има право на залог върху вложената стока за обезпечаване на вземанията си по този договор.

Образец на договор за съхранение на стока

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за съхранение на стока, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за съхранение на стока

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото