Запис на заповед

Запис на заповед

 • Процесът по издаване на запис на заповед е много опростено – прави се единствено от лицето, което дължи връщането на пари, без да се налага участието на нотариус или други формалности.
 • Записът на заповед е задължително в писмена форма, за да отговаря на изискванията на закона.
 • Записът на заповед се издава в един екземпляр, който остава при кредитора.
 • Няма законови времеви рамки, в които се издава запис на заповед. Това може да се случи в момента на даване/получаване на паричната сума или на по-късен етап.
 • Записът на заповед трябва да има следното съдържание:
  – изписан изразът „запис на заповед“ на езика, на който е написан документа;
  – безусловно обещание да се плати определената сума пари;
  – падеж;
  – място на плащането;
  – името на лицето, на което трябва да се плати;
  – дата и място на издаването;
  – подпис на издателя на записа.

Образец на Запис на заповед

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Запис на заповед, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> Запис на Заповед

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото