Направи дарение

ДарителиСдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е неправителствена организация в обществена полза с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ.

Ако виждате каузата в нашата мисия да вдъхновяваме хората да се образоват и информират какви са прават им и как могат да ги упражняват и защитават, може да станете част от обществото от дарители и спонсори на Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“.

Вашето дарение ще подкрепи нашата работа с партньорски организации, адвокатски дружества и асоциации в цялата страна.

Дарителите на Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ ползват данъчни облекчения за своите дарения, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физическите лица. Може да ползвате до 10% намаление от сумата на годишните данъчни основи. За повече информация се свържете с нас на електронната ни поща: sdrujenie.neptun@gmail.com

Доброволци – Доброволците са изключително важни за нас, за да достигнем до по-голям кръг от потребители и да осъществяваме мисията ни да информираме и консултираме обществеността по проблемите на потребителската защита, да предоставяме помощ с консултации, съвети и правна помощ на пострадали лица. Като сдружение в обществена полза ние се нуждаем от подкрепа, за да може да се развиваме.

Всеки човек може да допринесе за идеята повече хора да научат и да знаят повече за законовите си права и задължения.

Не е задължително да имате специални умения или юридичеко образование.

При желание да научите повече и интерес да станете доброволец ни пишете на на електронната ни поща: sdrujenie.neptun@gmail.com

Към началото