Парламентът прие промени в Закона за авторското право и сродните му права на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за авторското право и сродните му права на първо четене. Вносител на промените е Министерският съвет. Целта на измененията е да се въведат технологични решения за дистанционен мониторинг на съдържанието, доставяно от платформените оператори до домовете на техните абонати. 

Според вносителя с приемането на мерките ще се противодейства на нерегламентираното използване на телевизионно съдържание, което се отразява върху формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция.

С промените се създава правна възможност на длъжностните лица към Министерството на културата, които упражняват контрол по спазване на авторските и сродни права, да използват автоматизирани средства за контрол, чрез които да установяват нарушенията дистанционно.

Законопроектът предвижда прецизиране на правилата за връчване на юридически лица, които да улеснят процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления.

Валери Симеонов от Обединените патриоти заяви, че по принцип подкрепя законопроекта, но има забележки. Има риск КРС и Министерството на културата да се превърнат в репресивни органи, смята той.

Парламентът прие промени в Закона за авторското право и сродните му права на първо четене
Към началото