Предварителен договор за продажба на недвижим имот

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

  • С Предварителен договор за продажба на недвижим имот продавача обещава да продаде на купувача свой недвижим имот за определена сума договорена между страните.
  • С Предварителен договор за продажба на недвижим имот продавачът се задължава да прехвърли собствеността на имота и снабди купувача с нотариален акт в определен от страните срок от датата на сключване на договора.
  • При Предварителен договор за продажба на недвижим имот при неизпълнение на условията на договора виновната страна се задължава да плати неустойка в размер уговорен от страните.
  • С Предварителен договор за продажба на недвижим имот се уговаря в тежест на кого ще бъдат разноските за оформяне на продажбата с нотариален акт – нотариални и държавни такси.
  • С Предварителен договор за продажба на недвижим имот ако продавачът не предаде владението върху имота в срок, както и ако не се яви пред нотариуса за извършване на нотариалния акт, Купувачът може: да се откаже от договора и да иска двойния размер на сумата илида предяви иск за сключване на окончателен договор (по смисъла на чл. 19, ал. 3 ЗЗД), като освен това има право на неустойка.

Образец на Предварителен договор за продажба на недвижим имот

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Предварителен договор за продажба на недвижим имот, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук вариант 1 -> предварителен договор за продажба на недвижим имот

Изтегли от тук вариант 2 -> предварителен договор за продажба на недвижим имот

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото