Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е неправителствена организация в обществена полза с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ.

Приемна гр. Варна

Централен офис
гр. Варна, ул. Георги Живков № 22
/партер – вътрешен двор/
тел. 0877 03 06 87

Лице за контакт:
инж. Цветелина Панбукчиян
/Управител на СНЦ „БНАПП”/

email: sdrujenie.neptun@gmail.com
website: http://juridicalhelp-bg.com