Договори – Типови Договори и Образци на Договори

Бланки на Договори – Образци на Договори – Типови Договори

граждански и търговски договори

Образец на Договор за Строителство. Бланков Договор за Строителство

Образец на Договор за Заем
Бланков Договор за Заем

Образец на Договор за Наем
Бланков Договор за Наем

Образец на Запис на Заповед
Бланков Запис на Заповед

Образец на Договор за Извършване на Строително-Ремонтни Дейности. Бланков Договор за Извършване на Строително-Ремонтни Дейности

Образец на Предварителен договор за продажба на
моторно превозно средство (МПС). Бланков Предварителен договор за продажба на МПС

Образец на Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС). Бланков Договор за покупко-продажба на МПС

Образец на Договор за Изработка
Бланков Договор за Изработка

Образец на Договор за Дистрибуция
Бланков Договор за Дистрибуция

Образец на Договор за Проектиране
Бланков Договор за Проектиране

Образец на Договор за Влог
Бланков Договор за Влог

Образец на Договор за Консигнация
Бланков Договор за Консигнация

Образец на Договор за ремонт на общи части. Бланков Договор за ремонт на общи части

Образец на Договор за Съхранение на Стока. Бланков Договор за Съхранение на Стока

Образец на Договор за Продажба на Изплащане. Бланков Договор за Продажба на Изплащане

Образец на Договор за Замяна на Стоки. Бланков Договор за Бартер на Стоки

Образец на Договор за Аренда на Земеделска Земя и Имущество. Бланков Договор за Аренда на Земеделска Земя и Имущество

Образец на Договор за Лизинг
Бланков Договор за Лизинг

Образец на Договор за Поръчка
Бланков Договор за Поръчка

Образец на Договор за Продажба на Вземане
Бланков Договор за Продажба на Вземане

Образец на Предварителен договор за продажба на недвижим имот. Бланков Предварителен договор за продажба на недвижим имот

Образец на Предварителен договор за продажба на недвижим имот. Бланка на Предварителен договор за продажба на недвижим имот

Образец на Договор за Финансов Лизинг. Бланков Договор за Финансов Лизинг

Образец на Договор за Заместване в Дълг между Кредитора и Новия Длъжник. Бланков Договор за Заместване в Дълг между Кредитора и Новия Длъжник

За улеснение на всички на които им предстои подписването на граждански или търговски договори, Ви предоставяме типови договори и образци на договори, които можете да ползавате при осъществяване на своята дейност.
При попълване на образците на договори е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.
Ние можем да Ви съдействаме при изготвянето на проекти на договори, споразумения и други документи необходими в осъществяване на Вашата дейност.
При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.
Всички бланки на договори са съобразени с действащото към момента българско законодателство и гарантират максимална защита при изпъленнието на задълженията на страните. Предоставените в настоящия линк образци на граждански  и търговски договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички  граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

Към началото